You are here: Home / What we do / News and Events / News from WCC / Kyrkornas världsråd bjuder in till öppen workshop under World Water Week i Stockholm

Kyrkornas världsråd bjuder in till öppen workshop under World Water Week i Stockholm

25 August 2017

Som del av World Water Week i Stockholm bjuder Kyrkornas Världsråd (KV) nu in trossamfund, församlingar och allmänheten till en öppen föreläsning och workshop den 30 augusti, under titeln ”Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs”. Evenemanget är öppet för alla, och organiseras i samarbete med Svenska kyrkan, Global Water Partnership, Stockholm International Water Institute, och Svenska insitutet i Alexandria.

Var: Rum Cabaret, Folkets hus, Barnhusgtan 12-14, Stockholm

När: 30 augusti 2017, 09.00-10.30

Vem får komma: Alla, särskilt trossamfund i Sverige. Ingen föranmälan eller registrering krävs.

”Det här upplägget har tagits fram för att informera och ge inspiration till olika trossamfund, församlingar, liksom individer i Sverige och världen över,” förklarar Dinesh Suna som samordnar Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk, “framför allt de som är engagerade i frågor som rör sociala utmaningar och miljö, både lokalt och globalt.”

“Trossamfundens breda och väletablerade nätverk utgör en stark grund för att påverka människors värderingar, tankar och beteenden i stora delar av världen,” berättar Suna. ”I synnerhet i de delar av världen där tillgången till vatten är satt som under störst press, vet vi att religionen ofta har en avgörande roll i människors vardag. Många engagerar sig redan idag i arbetet för en hållbar utveckling i vattenfrågor, och vi tror att det finns mycket vi kan vinna på ökat samarbete på den lokala, regionala, och globala nivån.”

Det är andra året i följd som ett evenemang hålls på temat Vatten och tro under World Water Week. I år ligger fokus på att presentera och reflektera över konkreta vattenrelaterade projekt som leds av trossamfund i olika delar av världen. Ett interaktivt upplägg är tänkt att främja såväl utbyte av erfarenheter som stärkt samarbete och dialog mellan trossamfund och andra aktörer i vattenfrågor.

Talar gör bland andra Adam Russell Taylor från The Faith-Based Initiative, World Bank Group; Dinesh Suna från Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk; Elizabeth Yaari från Stockholm International Water Institute; Henrik Grape från Kyrkornas världsråds arbetsgrupp för klimatfrågor; Francois Brikke från Global Water Partnership; Peter Weiderud från Svenska insitutet i Alexandria; och Munqeth Mehyar från EcoPeace Middle East.

Mer information: Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs

Faith to play key role in achieving SDGs, says panel at World Water Week (pressmeddelande från 31 augusti 2016)

World Water Week Stockholm